Dyrare bensin lyfter inflationen

Erik Simander/TT: Högre drivmedelspriser driver upp inflationen. Arkivbild.

Inflationen stiger kraftigt, men inte så mycket som bedömarna hade räknat med.

I september låg prisökningstakten på årsbasis, enligt måttet KPIF, på 2,8 procent, den högsta sedan 2008, enligt Statistiska centralbyrån. Bedömare hade räknat med 3 procent.

I augusti låg inflationen på 2,4 procent.

Stigande priser på el och drivmedel bidrar stort till den ökade inflationen.