Weekend

Försommaren planterar dykare ålgräs på sex platser längs Skånes kust. Det är första gången en så stor plantering av ålgräs görs i Skåne. Syftet med att plantera mer ålgräs på erosionsutsatta områden är att testa om det mildrar erosionen men det bidrar även till en bättre och större livsmiljö för...

Det är inte fartyg från svartlistade länder utan de från vitlistade som belastar havsmiljön i Östersjön mest. Även nyare fartyg står för ett större antal anmärkningar än äldre. Resultatet från en ny förstudie om Hamnstatskontroller förvånar forskarna. – Vi har jämfört data från alla fartygs senaste...