Franchise växer stadigt i Sverige

Johan Martinsson, vd Svensk Franchise. Foto: Svensk Franchise

Framtidstron är fortsatt stark bland svenska franchiseföretag. Det visar en ny undersökning från HUI Research där sju av tio franchiseföretag tror att omsättningen ökar i det egna företaget det närmaste året. Sex av tio tror även att omsättningen ökar för franchiseföretag i allmänhet. – Mer än hälften av franchiseföretagarna tror dessutom att antalet anställda ökar i det egna företaget under den kommande tolvmånadersperioden, säger Johan Martinsson, vd för branschens intresseorganisation Svensk Franchise.

Franchise som företagsform växer stadigt varje år i Sverige. 2008 omsatte svenska franchiseföretag 109 miljarder kronor. Idag beräknas omsättningen vara cirka 292 miljarder kronor.

– Det är glädjande att franchise som företagsform fortsätter att växa. På senare tid har vi även sett franchiseföretag växa fram inom en rad nya branscher, framförallt inom tjänstesektorn och inom vård och omsorg. Vi vet också att många franchiseföretag erbjuder ungdomar och nya svenskar ett första jobb och en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Antingen som anställd eller som entreprenör och egen företagare inom ett franchisesystem.

Att franchise skapar stabila företag bekräftas av undersökningen från HUI som har undersökt andelen konkurser i svenska franchiseföretag och jämfört med andelen konkurser i andra branscher.

– Siffrorna bekräftar en internationell trend att andelen konkurser inom franchiseföretag är något lägre än jämförbara företag som drivs med en annan affärsmodell. Skillnaderna är dock små när man jämför med företag inom detaljhandeln eller med hotell- och restaurangföretag.

Undersökningen visar även att antalet anställda ökar. År 2018 beräknas 150 000 människor vara anställda i svenska franchiseföretag.

– Vi vet att franchiseföretag har en relativt stor andel unga medarbetare och att de erbjuder många ungdomar en första möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Det bekräftas också av undersökningen som visar att 27 procent av franchiseföretagens anställda är 26 år eller yngre, säger Johan Martinsson.

Även när det gäller användandet av digitala kanaler skiljer sig franchiseföretagen från mängden. Hela 58 procent av marknadsföringsbudgeten i franchiseföretag används för digital marknadsföring. För andra företag är motsvarande siffra 34 procent.

– Sociala medier är det enskilt största sättet att marknadsföra sitt företag och används av 76 procent av franchiseföretagen. Drygt hälften arbetar med sökmotoroptimering och cirka 40 procent använder sig av digitala annonser i olika former, säger Johan Martinsson.

I Sverige finns det idag 35000 franchisetagare. För tio år sedan var motsvarande siffra 18000.