Omfattande patentansökningar för självkörande fordon

Volvos nya autonoma konceptfordon 360c. Foto: Volvo

Självkörande fordon förväntas bli kommersiellt tillgängliga från år 2025 och har stor potential att medverka till en transportrevolution. Svenska företag ligger i framkant i Europa – bara Tyskland har fler patentansökningar inom området. PRV har studerat hur svenska företag bidrar till teknikutvecklingen mer i detalj. Rapporten visar att absolut flest patent inom självkörande fordon har sökts inom områdena säkerhet och nätverkskommunikation.

– Antalet patentansökningar ger en tydlig indikation om vilket teknikområde som är hetast. Att så många ansökningar rör områdena säkerhet och nätverkskommunikation känns betryggande eftersom de båda är viktiga för utvecklingen av säkra fordon, säger Emma Hedlund, patentingenjör och ansvarig för rapporten på PRV.

Andra områden inom självkörande teknik, där det sökts många patent, är konvojkörning och gasmotorer för hybridfordon, enligt rapporten.

Svenska företag ligger i framkant i Europa. Bara Tyskland har fler patentansökningar till europeiska patentverket. Andraplatsen delar Sverige med Frankrike.[1] PRV:s rapport visar att de stora svenska industriföretagen ligger i topp vad gäller antal patentansökningar under den kartlagda perioden 2011-2018. Allra flest står Ericsson för, med 607 ansökningar, kort därefter Scania, med 590 och sedan Volvo Cars med 345, samt lastbilkoncernen Volvo Trucks med 264. De mindre aktörerna står tillsammans för cirka 25-30 procent av patentdokumenten.

– I rapporten framgår tydligt att självkörande teknik fortfarande är på tillväxt. Det är härligt att se att många svenska bolag är med i teknikutvecklingen, att kunskapen finns här. Eftersom det är så pass ny teknik förväntar vi oss ingen stagnering i närtid, utan fortsatt högt antal patentansökningar, säger Emma Hedlund.

Enligt rapporten började patentansökningar för självkörande fordon att öka runt år 2011. År 2013 blev det en kraftig ökning, nästan en dubblering, och de efterföljande åren har antalet ansökningar legat på en rätt stabil och hög nivå.