Bönder får sämre betalt för ekomjölken

Fredrik Sandberg/ TT: Mjölkkor. Arkivbild.

Invägningen av ekologisk mjölk, det vill säga den mängd som bönderna levererar till mejerierna, ökade med drygt 50 000 ton från 2017 till 2018. Totalt producerades 465 000 ton ekologisk mjölk i Sverige under 2018, enligt statistik från Jordbruksverket.

Antalet ekologiska mjölkkor har ökat, vilket då borde leda till en ökad produktion av ekologisk mjölk också, säger Ulf Svensson.

Inte i samma takt

Men mejerierna producerar inte ekologiska mjölkprodukter i samma ökande takt som invägningen.

Försäljningen i butik har alltså inte ökat i samma omfattning under den perioden.

Under första halvan av 2019 har också ökningen av invägningen mattats, och böndernas produktion av ekologisk mjölk ligger på samma nivå som under 2018.

Det verkar som att efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter har avtagit. Då följer förr eller senare produktionen med också, vilket vi ser i år, säger Svensson.

Priset faller

Priset som mejerierna betalar bönder för ekologisk mjölk ökade 2016, vilket kan ligga bakom ökningen av antalet ekologiska mjölkkor som skedde under 2017 och 2018. Det priset har nu i stället sjunkit, säger Ulf Svensson.

Det hänger ihop med efterfrågan och den produktion som görs, säger han.