Rapport: Det finns ingen pensionärsskatt

Anders Wiklund/TT: Pensionärerna är inte längre missgynnade skattemässigt, enligt Ole Settergren på Pensionsmyndigheten.

Utan tvekan var pensionärerna skattemässigt missgynnade under åren 2007 och 2008, direkt efter att de första jobbskatteavdragen infördes. Men i dag är bilden en annan, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, till TT.

Enligt myndighetens nya rapport betalar pensionärer som är över 65 år lägre skatt än jämngamla personer som har motsvarande inkomst från förvärvsarbete. Skillnaden är 900 miljoner kronor till pensionärernas fördel.

Ingen beräkning

Frågan är då om talet om pensionärsskatt har varit missvisande. Ole Settergren säger att man inte kan resonera på det viset.

Vår beräkning beskriver läget 2019. Jag har ingen beräkning på när det blev så att pensionärerna gynnas i jämförelse med dem som förvärvsarbetar, säger Ole Settergren.

Alliansregeringen som tillträdde 2006 ville uppmuntra till arbete och införde jobbskatteavdraget som egentligen är en skatteminskning för dem som arbetar.

Däremot infördes ingen skatteminskning på pensioner. Det är den skillnaden som har kallats pensionärsskatt. Men denna skillnad började minska redan 2009, först genom ett förhöjt grundavdrag på pensioner.

Stora skillnader

Ole Settergren är noga med att påpeka att den nuvarande skillnaden i beskattning gynnar hela gruppen pensionärer. Det finns dock stora skillnader inom gruppen. De med pensioner på högst 17 200 kronor i månaden betalar lägre skatt än de som har lika låg inkomst i form av lön. Men de med högre pensioner betalar fortfarande högre skatt än jämnåriga personer som arbetar.

Kritiken mot pensionärsskatten har varit hård, bland annat från pensionärsorganisationer. Samtidigt har det saknats en samlad bild av hur mycket pensionärer egentligen betalar i skatt. Diskussionen om skatten på pensioner lär fortsätta.

Vi borde ha gjort den här rapporten tidigare. Men det kan man säga om alla rapporter, säger Ole Settergren.