Låg andel allvarligt fattiga i Sverige

Leif R Jansson / TT: Sverige är ett av de EU-länder med lägst andel av befolkningen som lever i allvarlig materiell fattigdom. Arkivbild.

Sverige är ett av de länder i EU med lägst andel av befolkningen som lever allvarlig materiell fattigdom, enligt EU:s definition. Två procent av den svenska befolkningen levde i allvarlig materiell fattigdom 2018, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det innebär att omkring 160 000 personer förra året inte hade råd med minst fyra av nio definierade kostnadsposter. Det handlar om sådant som att inte ha råd att betala skulder i tid, att inte kunna betala oförutsedda kostnader eller att inte kunna betala för att värma upp sin bostad.

Den genomsnittliga andelen i allvarlig materiell fattigdom i Sverige har legat mellan 1–2 procent de senaste åren.

Genomsnittet för EU är sex procent. Landet med högst andel i allvarlig materiell fattigdom, 21 procent, är Bulgarien. Luxemburg har lägst andel fattiga, drygt en procent.