Expert: Gå över till friare hyressättning

Fredrik Sandberg/TT: Hyreslägenheter i Enköping. Arkivbild.

Sverige bör gå över till ett system med betydligt friare hyressättning än dagens, och alla nya hyresavtal bör erbjudas med en löptid om tio år.

Det skriver Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet, i en debattartikel i Dagens Nyheter. Han har i en ny rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS) granskat den svenska hyresmarknaden.

Rapporten visar bland annat att bostadsbyggande har liten effekt på bostadsköerna, att höginkomsttagare har tillgång till de mest attraktiva hyresrätterna och att säljare av svarta hyreskontrakt välkomnar en kriminalisering av köparna.

Kopsch föreslår även att alla nuvarande hyresavtal omedelbart omvandlas till avtal med en tioårig löptid.

"Lyssna på forskningen och överväg mitt förslag. Det behövs konkreta och väl underbyggda åtgärder för att lösa bostadskrisen, inte mer av samma gamla recept som sedan länge visat sig inte fungera", skriver han.