Svag tillväxt i Kinas ekonomi

Chinatopix/AP/TT: Kinas BNP växer svagare än på nära 30 år, bland annat på grund av att USA infört strafftullar på flera kinesiska varor. Arkivbild.

Tredje kvartalets BNP-tillväxt på 6,0 procent är på sitt sätt historisk. Aldrig tidigare sedan Kina började införa kvartalsstatiskt har tillväxten visat en sådan låg fart.

Beskedet fick de kinesiska börserna, bland annat kompositindex i Shanghai, att falla och på nytt väcks frågorna: hur illa ställt är det i Kina och vilka blir konsekvenserna globalt sett?

Trenden är alla överens om. Det är en inbromsning i kinesisk ekonomi. Det som oroar lite grann är vad det får för effekt på resten av världen. Inhemsk efterfrågan ser svag ut och därmed även exporten till Kina, säger Per Hammarlund, chefsstrateg för tillväxtekonomier på SEB.

En avmattning

Förutom svag inhemsk efterfrågan är handelskonflikten med USA en starkt bidragande orsak till stagnationen. Även om de båda parterna nyligen kom överens om en första inledande handelsöverenskommelse finns nu kraven på båda parter att nå en bredare uppgörelse.

Både USA:s och Kinas ekonomi håller på att mattas av. Det främsta diskussionsämnet i USA är handelskonflikten. Trump har press på sig och bolagen kräver att ett avtal nås då exportsektorn går knackigt och sjunker. Det finns helt klart starka incitament från båda sidor och från kinesiskt håll förstärker detta nu incitamenten, säger Hammarlund.

Sänkte prognosen

Samtidigt är utvecklingen inte helt ur linje med förväntningarna. Från kinesiskt håll har man tidigare lagt en årsprognos på 6,0–6,5 procents tillväxt efter att den steg med 6,6 procent föregående år.

Redan tidigare i veckan gick också IMF ut och sänkte landets BNP-tillväxt från 6,2 till 6,1 procent.

Dock kan Kinas siffror vara sämre än vad som faktiskt nu redovisas. Många bedömare menar att bristen på insyn i Kinas ekonomi gör att man inte vet om avmattningen faktiskt är större än vad som sägs.

Det är nog siffrorna, säger Per Hammarlund om tesen att siffrorna har friserats.

Men det har inte så stor betydelse egentligen så länge trenden är trovärdig. Förväntningarna hos marknaden låg något över den här siffran och hade man i stället lagt siffran i linje med förväntningarna hade man signalerat en stabilitet.