Prisas för utveckling av nytt material

Bo Jonson är årets mottagare av Videums entreprenörspris. Foto: Videum

Med en prissumma på 15 000 kronor delar Videum i dag ut entreprenörspriset till Bo Jonson, professor vid Linnéuniversitetet.

Motiveringen lyder: Bo Jonson, professor vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med kollegor vid Linnéuniversitetet och vid Linköpings universitet utvecklat ett helt nytt material. En ny mikrometertunn film som kan ge hårda ytskikt för smarta mobiler, läsplattor och fordon. Materialet består av grundämnena kisel, syre och magnesium. Bo har under resans gång varit den drivande kraften i forskargruppen för att ta forskningsresultatet från idé, vidare genom patentprocess, bolagsbildning och till kundkontakter och första kapitalanskaffningen.

Tillsammans har kollegorna bildat bolaget Hpvico för att kunna utveckla produkten vidare och nyttiggöra resultatet genom att göra den tillgänglig på marknaden. Produkten bedöms ha en stor potential på världsmarknaden.

Videum delar årligen ut ett entreprenörspris. Detta kan tilldelas forskare eller forskarstudenter som gjort insatser av betydelse för entreprenörskap och nyföretagande. Stipendiet instiftades 1999 som gåva från Videum till Växjö universitet i samband med utnämningen till universitet. Utnämnandet ombesörjs av Linnéuniversitetets stipendiekommitté och priset delas ut vid Linnéuniversitetets stipendiehögtid i Kalmar den 8 november.