Fortsatt tryck i bilhallarna

Marcio Jose Sanchez/AP/TT: Det var bra tryck på bilförsäljningen i november.

Den kommande fordonsskatten fick många köpare att söka sig till bilhallarna i november. Under månaden ökade nyregistreringarna av personbilar med 18 procent och lätta lastbilar ökade med 22 procent.

"De ökade registreringarna förklaras till stor del av att många vill köpa sin personbil eller lätta lastbil innan årsskiftet eftersom fordonsskatten kommer att höjas kraftigt för många modeller från 1 januari nästa år", skriver Bil Sweden i ett pressmeddelande.

Registreringar av laddbar bilar ökade med 43 procent i november och på årsbasis är uppgången 35 procent.

"Sverige tillhör de länder i Europa som har höga andelar laddbara bilar av nyregistreringarna. Under de tre första kvartalen i år var Sverige fyra i Europa, efter Norge, Island och Nederländerna", skriver Bil Sweden.