Veidekke bygger om i Dimman

I Kv. Dimman som omfattar tidningen Arbetets gamla lokaler kommer Veidekke Entreprenad, region Bygg Syd på totalentreprenad utföra en ny– och ombyggnad på cirka 7000 kvadratmeter.

Veidekkes del av projektet består i att en del av fastigheten rivs för att bereda plats för en tillbyggnad på cirka 3500 kvadratmeter, vidare utförs ombyggnad av cirka 3500 kvadratmeter. Tillbyggnadsdelen utförs i prefabricerad betong och består av källare samt fem våningar över mark.

Byggnadsarbetet är påbörjat och ska vara färdigställt under maj 2014. Kontaktsumman är på 73 miljoner kronor.

Ny hyresgäst är Malmö kommun kulturförvaltningen, som med Profi har tecknat två 20-åriga hyresavtal för Stadsarkivet och Folkets Bio med Profi.

Projektet är beläget på Bergsgatan i centrala Malmö. Fastigheten byggdes för tidningen Arbetet 1940. Tidningen bedrev verksamhet i fastigheten till och med 2000 då den lades ned. Fastigheten har sedan dess successivt utvecklats med kontors- och skolverksamheter.