Norska Borregaard storsatsar på forskning och utveckling

Norska Borregaard öronmärker 15-17 procent av sin omsättning på forskning och utveckling, enligt Paper Province.

– Eftersom vi är en så liten aktör har vi valt att satsa på spetsprodukter. Vi kan inte konkurrera med bulkvaror, säger Endre Steinbru på Borregaard till Paper Province.

Företaget har dock en egen definition på innovation: det är alla aktiviteter som ger kunden ett högre värde.  Idag kommer hela 14 procent av försäljningen från produkter som bara funnits i fem år.

Borregaard har ett bioraffinaderi i Sarpsborg i Norge som producerar specialcellulosa, lignin, vanillin, bioetanol och mikrofibriller som i sin tur används i ett stort antal produkter världen över. Bruket har funnits sedan slutet av 1800-talet, men redan 1987 slutade man tillverka pappersmassa.

En ny produkt som företaget investerat mycket i på senare år är Exilva, som består av mikrofibillär cellulosa eller nanocellulosa. Exilva sägs kunna binda stora mängder vatten och påverka viskositeten hos ämnen. Den ska dessutom ha unika film- och barriäregenskaper som kan bidra till att skapa bättre förpackningar i framtiden.