Svenskt Näringsliv rankar kommuner

Allt fler företagare är nöjda men på nationell nivå sjunker omdömet

Allt fler företagare är nöjda med företagsklimatet i sin hemkommun. Allra bäst är förutsättningarna i Solna. Värre är det på nationell nivå, där sjunker omdömet till en bottennotering, visar årets kommunranking. Även andra- och tredjeplatserna plockas av Stockholmskommuner – Sollentuna respektive Nacka. I botten återfinns Kalix, Norberg och Pajala. Bedömningen grundar sig på omkring 31 000 betyg som företagare satt på sina hemkommuner.

Positiva tongångar ute i kommunerna spiller dock inte över på nationell nivå. Här sjunker helhetsomdömet om företagsklimatet för sjätte året i rad, och når en bottennivå, 3,2. Motsvarande betyg 2010 var 3,6. Förklaring till missnöjet är regelkrångel, bristande förståelse för företagens villkor och trassel vid anställning och uppsägning, enligt enkäten.

– En företagare kan uppleva att lokalpolitiker anstränger sig för att förbättra service och myndighetsutövning, samtidigt som nationella frågor om vinstbegränsningar och höjning av entreprenörskatten går i fel riktning, säger han.