Svenska kyrkans krematorier återvinner 30 ton metall

Värde - 80 miljoner kronor

Under perioden november 2016 oktober 2017 återvanns 30 643 kg metall till ett värde av 80 miljoner kronor. Det rapporterar bland andra Länstidningen Östersund. Metallåtervinning från krematorier innehåller flera etiskt känsliga aspekter, både när det gäller respekten för den avlidne och ansvar för miljön. Där har ramavtalet med återvinningsföretaget Fönix avgörande styrkor, säger Hanna Skoglund, inköpare i Svenska kyrkans samverkande inköp.

– Vi kvalitetssäkrar tjänsten ur etiska och ur hållbarhetsaspekter, samtidigt som vi får en tydlig bild av volymerna och värdet av återvinningen vid krematorierna. Det här visar hur bra det kan bli om så gott som alla ansluter sig till ett ramavtal, säger säger Hanna Skoglund.

Metallåtervinning från krematorier innehåller flera etiskt känsliga aspekter, både när det gäller respekten för den avlidne och ansvar för miljön. Där har ramavtalet med Fönix avgörande styrkor, säger Hanna Skoglund.

– Företaget erbjuder bland annat en metod att separera små rester av organiskt material från metalldelar som blir kvar efter kremering, det materialet samlas sedan ihop och får sin plats på en kyrkogård.

Hanna Skoglund betonar också att siffrorna under detta första verksamhetsår är exceptionella, då många krematorier har lagrat metaller och inväntat möjligheten att återvinna metaller.