Kyrkan fokuserar på ett stärkt miljöengagemang

Henrik Grape är handläggare för hållbar utveckling på kyrkokansliet i Svenska Kyrkan. På nationell nivå handlar det mycket om att stödja och inspirera stift och församlingar, i deras miljöarbete, rapporterar Kyrkans Tidning.

Henrik Grapes arbete har sträckt sig nu över tio år och har fått allt större internationell inspiration. Han ingår i styrgruppen för miljönätverket ECEN (European Christian Environmental Network) inom Europeiska kyrkokonferensen, CEC, och leder Kyrkornas världsråds klimatarbetsgrupp.

Han deltar i kyrkornas bevakning av FN:s klimatkonferenser, men just nu också att han deltar i förberedelserna inför ett möte arrangerat av Kyrkornas världsråd på Island i höst, med fokus på klimat och urfolk.

– I rika länder som Sverige tänker vi miljö som en fråga mer om teknik och energilösningar, men i syd kopplar man ihop rätt till utveckling - rättvisa - och miljö, det som ingår i begreppet hållbar utveckling, säger Henrik Grape.

– Ett arbete som omfattar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Ofta kallar vi det klimaträttvisa - att vi måste dela rättvist på jordens resurser och rättvist minska vår klimatpåverkan också. De som släpper ut mycket har en större uppgift än de som släpper ut lite.

Henrik Grape lyfter den röda tråden, som han anser genomsyrar kyrkornas miljöengagemang på alla nivåer: en förståelse för människans ansvar för jorden och att vi är beroende av varandra och skapelsen för vår överlevnad.

– Varje tid ställer sina frågor till sin tro - det är kyrkans uppgift att finnas med i ett samtal om det som vi möter och upplåta rum för oro, men också för att ge jordmån för hoppet att växa. I dag är en av mänsklighetens största frågor hur vi ska klara av att leva på en planet med begränsade tillgångar och göra det i fred med varandra och jorden.

– Vi hittar ytor där gemensamma uppfattningar får genomslag, som klimat- och livsstilsfrågor. De flesta religioner har någon form av ideologisk grund för ett skapelseansvar, även om man benämner det olika.

Viktigt med klimatdiskussion.

– Men utan den klimatdiskussion vi haft under de senaste 25 åren hade vi inte haft utvecklingen av solceller eller vindkraft. Vetenskapliga faktaunderlag, tillsammans med diskussioner påverkar vårt tänkesätt och var pengar investeras - tidigare i kol och olja, nu avråder man från det. Det som ser ut som enbart mycket ord, har påverkan i det långa loppet. Utan det hade situationen varit värre.