Trots USA:s nej – G20 tar upp klimatet

Alex Brandon/AP/TT: USA med finansminister Steve Mnuchin ville inte att klimatet skulle nämnas. Arkivbild.

Kommunikén skrevs efter ett möte i Saudiarabien mellan ländernas finansministrar och centralbankschefer.

Efter USA:s invändningar finns till slut en formulering med som innebär att klimatförändringarnas påverkan på den finansiella stabiliteten ska granskas, säger diplomatkällor. Däremot ströks klimatet från en lista med faktorer som hotar den globala ekonomiska tillväxten.

I slutändan hamnade det inte i första stycket utan i nionde, och väldigt diskret och indirekt, men det är första gången som ordet kom med i en kommuniké under det här presidentskapet i USA, säger en diplomatkälla.

10 000 miljarder

USA har inte velat kalla klimathotet för en ekonomisk risk sedan Donald Trump valdes till president 2016.

En rapport i förra veckan förutspår att världens finanssektor riskerar tapp på upp till 10 000 miljarder kronor om den inte anpassar sig till klimatförändringar och drabbas av politiska förändringar som nya koldioxidskatter.

Internationella valutafonden (IMF) spår i sin tur att en "typisk klimatrelaterad naturkatastrof" i snitt drar ner tillväxten med 0,4 procentenheter samma år i det drabbade landet.

Corona och skatter

G20-representanterna spår ett måttligt lyft för den ekonomiska tillväxten i världen detta och nästa år, men handelskonflikter, geopolitiska spänningar och politisk osäkerhet utgör riskfaktorer, enligt kommunikén.

Mötet i Riyadh har även handlat om det ekonomiska hotet från coronaviruset, liksom en global skatt på internetjättar som Facebook och Google.

G20 samlar 19 stormakter samt EU och ska åstadkomma internationell finansiell stabilitet. De står för 90 procent av världens BNP, 80 procent av utrikeshandeln och 84 procent av utsläppen från fossila bränslen.