Dreem Arkitekter lanserar DREEM LAB

Foto: DREEM arkitekter

DREEM arkitekter tog initiativet till Dreem LAB 2019, för att skapa en plattform som ger möjlighet att diskutera och hantera utmaningar och frågor som dyker upp i designprocessen. Inom Dreem LAB har kontoret möjlighet att gå utanför projektets traditionella ram för att utveckla verktyg och produkter.

I Dreem LAB vill vi: 

  • diskutera och hantera utmaningar och frågor som dyker upp i designprocessen. Detta göra att vi kan utveckla verktyg och produkter för att hantera det. I DREEM LAB har vi möjlighet att gå utanför projektets traditionella ram när vi känner att det behövs. Initiativet till att arbeta vidare med frågorna i DREEM LAB kan komma från oss själva, projektens behov eller från våra beställare.
  • utveckla och ifrågasätta vedertagna designlösningar. 
  • Använda traditionella material på nya, alternativa sätt. 
  • Använda ’vagga-till-vagga’-design för att utveckla produkter med långvarig funktion likaväl som estetik. 
  • Formge för återanvändning och med hjälp av återvinning. 
  • Utveckla processer för att implementera digitala verktyg vid arbete med exempelvis byggnadsprestanda. Utveckling av digitala verktyg gör det lättare att ta beslut i designprocessen vilket också leder till kostnadseffektivisering.