BoStad2021 – 7000 planerade lägenheter till Göteborgs 400-årsjubileum - Del 2

Munspelsgatan Balder. Foto: Magnus Brink
Norra fjad̈ermolnsgatan Hok̈erum Bygg. Illustration: Hökerum Bygg
Olof Asklunds gatan Platzer. Illustration: Platzer
Norra fjad̈ermolnsgatan Hok̈erum Bygg. Illustration: Hökerum Bygg

Utöver det planerade bostadsbyggandet har Göteborgs stad tillsammans med kommunala, privata och kooperativa byggnadsaktörer gått samman och planerar att bygga 7000 nya bostäder till 2021, året då Göteborg fyller 400 år. Vissa bostäder ärredan färdigbyggda men frågan är om målet kommer att uppnås. 

På Munspelsgatan i stadsdelen Västra Frölunda har Balder byggt 450 bostäder med praktiska planlösningar. Lägenheterna, som främst består av bostadsrätter, varierar mellan ett till tre rum och 35 till 70 kvadratmeter. Byggnaden har fått namnet Stjöstjärnan och är det första steget mot det planerade området Frölunda Park med närhet till både havet och Frölunda Torgs servicenav.

Projekt under byggnation eller planering från helt nya områden till påbyggnader av redan befintliga hus.

Norra Fjädermolnsgatan ligger i Biskopsgården på Hisingen och planeras vara klart 2021. Har ska finnas100 bostäder i lameller med fyra till sju våningar. Byggnaderna kommer att rymma 4-6 eller 6-9 bostadsrätter.

Platzer fastigheter planerar ett projekt på Olof Asklunds gata i företagsområdet i nordöstra Högsbo. Områdetska heta Södra Änggården och kommer att ha ett varierande utbud av bostäder, kontor, affärer och restauranger för att skapa en levande stadsdel. Området ligger på cykelavstånd till Göteborgs centrum och närhet till den vackra naturen i Änggårdsbergen.

I området Flatås i stadsdelen Högsbo i västra Göteborg planeras Distansgatan/Marconigatan. Området är byggt i början av 60-talet med ambitionen om ett bilfritt kvarter med mycket grönska. Nu ska Ikano bostäder bygga kvadratsmarta bostadsrätter här i varierande storlekar där många av boendena är läckert utrustade med balkong eller uteplats.

I Nordöstra Gårdsten ska Egnahemsbolaget bygga fler bostadshus med två till tre våningar och radhus med två våningar. Alla boenden kommer att bli bostadsrätter. I stadsdelen Björkekärr med närhet till den vackra naturen kring Härlanda tjärn. Av de runt 280 nya hyresrätterna ska 100 finnas i punkthus och resten i lamellhus.