BoStad2021 – 7000 planerade lägenheter till Göteborgs 400-årsjubileum - Del 3

Norra fjäd̈ermolnsgatan Hok̈erum Bygg. Illustration: Hökerum Bygg.
Norra fjäd̈ermolnsgatan Hök̈erum Bygg. Illustration: Hökerum Bygg
Fixfabriken Balder. Foto :WhatArkitekter
Flygvy B-F Framtiden Byggutveckling. Illustration: Liljewall

Nymilsgatan i Flatås med sina 154 bostadsrätter är ett projekt som ska uppföras av Lejonstaden tillsammans med Alaska Fastigheter. Visionen är att ett helt nytt bostadsområde ska växa fram här med hus i olika höjd och spatiösa innegårdar.Till stor del ska kvarteret bestå av hus med fem till sju våningar och husen ska ha en klar miljöprofil och certifierassom passivhus.

Framtiden Byggutveckling ligger i startgroparna för projektet på Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan i stadsdelen Björkekärr med när hett ill den vackra naturen kring Härlanda tjärn. Av de runt 280 nya hyresrätterna ska 100 finnasi punkthus och resten i lamellhus.

Mitt emellan city och Frölunda torg ligger området Kaverös. Här, på Tunnlandsgatan, ska Poseidon konstruera 180 nya lägenheter genom att bygga på sina redan befintliga hus med två våningar. Under på byggnaden kommer husen att förses med moderna hissar.

Fixfabriken utvecklas av HSB i samarbete med Balder. Här ska byggas 250 bostadsrätter med planerad inflyttning under 2020. Omgivningen ligger mellan hav och stad  iden mysiga och numera trendiga stadsdelen Majorna mellan Röda sten och Mariaplan.

Stadsdelen Kallebäck gränsar till det vackert vilda naturområdet Delsjön. Wallenstam ska göra stadsdelen mer levande och nyskapande för aktiva människor. Här ska byggas 2000 nya lägenheter och lokaler på en yta a v20000 kvadratmeter. De första 270 lägenheterna ska vara färdiga till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Balder utvecklar 550 bostäder på Smörslottsgatan i Björkekärr. Husen kommer att variera i höjd för att komplettera den redan befintliga bebyggelsen. Kvarteret ligger tio minuter från centrala Göteborg och har på gångavstånd tillgång till Delsjöns naturreservat.

På Merkuriusgatan i Bergsjön planerar HP Boendeutveckling och Ulricehamns Betong att bygga 164 bostadsrätter. I fyra miljösmarta punkthus ska värme, varmvatten och el produceras i form av bergvärme och solceller. Lägenheterna ska ha öppna planlösningar, stora inglasade balkonger och rymliga förvaringsutrymmen.

I stadsdelen Gårdsten ska SernekeBostad bygga 300 nya bostäder, både lägenheter och radhus.Huset Utsikten ska bli kvarterets högsta hus.Utöver bostadssatsningen utvecklas även ett nytt torg med caféer, restauranger, apotek och butiker. Gårdstensvägenska göras om till en gata med både gång- och cykelbana, parkeringar och nyplanterad träd.

På Mandolingatan vid Frölunda torg ska Poseidon bygga nya kvarter med 600 hyresrätter. Området ska ha lugna innergårdar med olika sorters verksamheter på entréplan för att skapa mer liv och stadskänsla.Även nya gång - och cykelvägar ska anläggas. Första byggnationen omfattar 100 lägenheter i fyra hus med tegelfasader och sedumtak för att underlätta vattenavrinning och minska bullernivåerna.

Projektet Södertullska ligga i den nya stadsdelen Södra centrum mellan Göteborg och Mölndal och utvecklas av JM. De 200 bostadsrätterna kommer att ha mellan ett och fyra rum. Tack vare områdets goda kommunikationer kan man nå Mölndal i söder och Göteborg i norr på tio minuter.

I Bergsjön på Kosmosgatan ska Balder bygga 150 bostäder med 70 radhus. Balder eftersträvar en mer blandad bebyggelse för att passa olika sorters målgrupper, som barnfamiljer, ungdomar och äldre. Stadsdelen Bergsjön har fin natur. Här finns den högt belägna skogssjön Bergsjön,som gett stadsdelen sitt namn.