Låg a-kassa väntar timanställda

Matthias Schrader/AP/TT: Reglerna för a-kassa är tuffa för många som har jobbat på timme i exempelvis krogbranschen. Arkivbild.

Regeringen har presenterat åtgärder för att förbättra a-kassan, så att fler som nu blir arbetslösa ska kunna få ersättning. Ändringarna är tänkta att träda i kraft den 13 april.

Ersättningen har två nivåer, ett grundskydd och ett skydd som är inkomstrelaterat. För båda sänks nu kraven. Trots det kommer många att få klara sig på mycket lite pengar, om de över huvud taget är berättigade att få ersättning. De som bara har jobbat deltid kan nämligen hamna helt utanför. Kravet är att man ska ha arbetat minst 60 timmar i månaden under sex månader för att få del av grundskyddet, berättar Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Om man bara har arbetat 55 timmar får man noll i ersättning. 60 timmar per månad innebär ungefär två arbetsdagar per vecka, och det är nog många som arbetat mindre än så. Det är också många som studerar och extraknäcker.

Kravet låg tidigare på 80 timmar. Hur många som kommer att lämnas utanför a-kassan nu är svårt att säga.

Fler som inte kvalar in

I vanliga fall brukar de som ansöker om medlemskap ha koll på reglerna för att kunna gå med och kvalificera sig, berättar Karin Pettersson, chef för Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Men hur det ser ut nu, med de cirka 14 000 som har ansökt om medlemskap i Hotell- och restauranganställdas a-kassa under mars, vet hon inte.

Jag tror att det kan bli väsentligt fler nu än tidigare som inte har koll på reglerna och därmed inte vet om de uppfyller kraven, säger hon.

Regeringen vill dock att fler ska omfattas, och att de samtidigt ska kunna få högre ersättning.

Grundskyddet höjs från maximalt 8 000 kronor före skatt per månad till 11 200. Men då ska man ha jobbat heltid, säger Tomas Eriksson.

Den som jobbat mindre än heltid får bara delar av detta, ersättningen minskas proportionellt, förklarar han. I flera branscher, som handel, hotell och restaurang, är det vanligt att folk har timanställningar som varierar i omfattningen efter behovet av arbetskraft.

Exakt hur reglerna ska se ut håller på att arbetas fram just nu, och är inte helt klart, enligt presstjänsten på arbetsmarknadsdepartementet.

Som det ser ut nu så pågår mycket dialog med departementet, men som vi förstår det så blir den lägsta ersättningen 255 kronor per dag. Men det finns också många övergångsregler, och det är komplicerat, säger Karin Pettersson.

Skral ersättning vid deltid

Det innebär i så fall cirka 5 600 kronor per månad då de nya reglerna gäller fullt ut. En rejäl höjning jämfört med tidigare lägsta nivå, som ligger på 1 600 kronor per månad. Ändå är de inte mycket att leva på.

Många har haft någon kombination av studier och jobb, vi täcker den del då man har arbetat, säger hon.

Men den som varit med tillräckligt länge för att få den högre ersättningen kan nu få som mest 26 000 i månaden, mot tidigare 20 000 kronor.

För att få del av den högre ersättningen som relateras till inkomsten har det hittills krävts att man varit medlem i a-kassan under 12 månader. Nu har denna tid sänkts tillfälligt, varje månad ska räknas som fyra, så att den högre ersättningen kommer redan efter tre månader.

Karenstiden vid den första utbetalningen har också tagits bort. Tidigare fick man inte ersättning för de första sex dagarna då man hade blivit arbetslös, säger Tomas Eriksson.

Stelbenta regler

Fast regelverket för a-kassan är stelt och krångligt, förklarar Tomas Eriksson.

Det är lappat och lagat sedan 1970-talet. Det finns rejäla flaskhalsar.

Det är en lag som styr a-kassan och den är omodern, tycker han. Exempelvis struntar den i hur mycket en person har tjänat, det är bara arbetstid i timmar som räknas. Detaljerade underlag måste tas in från en massa håll, med varje jobbtimme, ob-tillägg och sjukdag specificerad.

Just nu sitter han och skriver på en önskelista om regellättnader under coronakrisen.

Nu handlar det om många samtidigt som ansöker om a-kassa. Dessutom har vi alla som har permitterats, hur många av dem kommer att bli arbetslösa?