Artificiell intelligens för kommersiella fastigheter och komplexa energisystem

ABB arbetar med klimatsmarta projekt på flera nivåer – från styrning av energiförbrukning i enskilda fastigheter till hela industrimiljöer. ABB har utvecklat en artificiell intelligens för kommersiella fastigheter och komplexa energisystem som optimerar energiflödet vilket gör fastigheter klimatsmarta.

 

ABB har implementerat tekniken i sin fabrik i tyska Lüdenscheid där tillverkningen nu är helt koldioxidneutral. Lüdenscheidfabriken ingår i Mission to Zero, ett koldioxidneutralt och självförsörjande  ekosystem. Pionjärprojektet är ett exempel på hur övergång från fossila bränslen till hållbar energi kan genomföras. Det kommer att spara runt 630 ton koldioxidutsläpp om året. Före detta Formel 1 världsmästaren Nico Rosberg, en av grundarna till Greentech Festival som har fokus på klimatfrågor, var närvarande vid presentationen våren 2019.

ABB Grafik
Busch-Jaegers fabrik i Lüdenscheid ingår i ABB. Illustration: ABB.

 

Lüdenscheidprojektet bygger på ett digitalt nätverk som övervakar och styr alla komponenter som ingår i systemet, bland annat täcker ett tak av solpaneler fabrikens parkeringsplats. Energin som panelerna producerar under soliga dagar täcker fabrikens hela behov.

Solparken, batteri och ett uppkopplat energisystem styrs med ABB:s optimeringsalgoritmer.

-Genom att implementera artificiell intelligens som optimerar energisystemet så har vi gjort vår egen fabrik koldioxidneutral. Nu försöker vi få detta att bli en standardlösning som alla kommersiella byggnader i Sverige ska kunna implementera, säger Mikael Miglis, Digital Lead på ABB Electrification i Sverige.

I Tyskland har ABB fler intressanta projekt på gång i städerna Trier, Mannheim och Kiel.

Och det pågår också försök i mindre skala. Mikael Miglis berättar om bonden som installerade solceller på ladornas tak, laddare till eltraktorn och har ett batterilager till gårdens huvudbyggnad. Tyskland har hög elkostnad och priset på toppeffekten drivs upp under en månad. Bonden sålde sin solcellsel billigt – och köpte vid behov tillbaka dyr el. 

Genom att optimera energisystemet så ökades utnyttjandegraden av egenproducerad el och den utnyttjade toppeffekten sänktes vilket är bra både för miljön och för bondens plånbok.

ABB Mikael
Mikael Miglis,  Digital Lead på ABB Electrification i Sverige. Foto: ABB.

 

Digital teknik ger energisnåla hus

Även i Sverige är försök på gång för att optimera energianvändning. ABB ser nu på hur de kan samarbeta med olika aktörer på marknaden för att bidra till en hållbar energiutveckling.

-Fastigheter världen över konsumerar mer än 40 procent av energiförbrukningen. Om vi sänker förbrukningen så vore det bra för både miljön och fastighetsägarnas ekonomi. Vi har en revolutionerande teknik men den måste bli enklare att implementera. Vi har anpassat systemet till fastighetsmarknaden och då säljs den som en tjänst, säger Mikael Miglis.

En klimatsmart första åtgärd är att installera elmätare som i realtid visar fastighetens energiflöde. Att sedan producera egen klimatvänlig energi är lättare än många kanske tror. Solpaneler syns på allt fler tak runt om i landet både på villor och större fastigheter. Vindkraft är ett alternativ för lämpliga allmänna områden.

-Vi borde också stänga av huset när vi vrider om nyckeln i låset och går därifrån. Med en teknisk plattform med logiska funktioner är det lätt att stänga av till exempel belysning och ventilation som inte används, fortsätter Mikael Miglis.

Och inte minst – digitalisering hjälper till med intelligenta val vilket optimerar energianvändningen i en fastighet som har flera energikällor, till exempel solpaneler, elnät, fjärrvärme och energilager, genom att välja vilka energikällor som ska användas vid olika tidpunkter på dygnet.

ABB vill gärna se fler exempel på hur tekniken kan användas för att göra fastigheter och energisystem mer långsiktigt hållbara. Eftersom tekniken nu finns gäller att använda den för att få ner fastigheternas energibelastning.