GreenHaus i Helsingborg- ett av Sveriges första WELL-certifierade kontorshus

GreenHaus är en av flera nya kontorsfastigheter som byggs i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Bild: Jais Arkitekter

Text: Annika Wihlborg 

I den nya stadsdelen Oceanhamnen i centralaHelsingborg togs i september 2019 första spadtaget till kontorsfastigheten GreenHaus. Fastigheten kommer att WELL-certifieras och beräknas stå klar i februari 2022.

WELL är en ny internationell certifiering, utvecklad i USA av forskare, läkare och arkitekter med syftet att få folk attmåochfungerabättrepå jobbet. För attenfastighet ska kunna WELL-certifieras ska den uppfylla högt ställda krav vad gäller faktorer som luft, vatten, ljusochljud.GreenHaus kommerblandannatattbestå av en stor yta där konsulter och olika företag kan hyra in sig.