Digital teknik ska övervaka luftledningsnätet

Den lilla lådan högt däruppe på stolpen är en så kallad agent från Exeri, vars teknik Smart Grid Surveillance upptäcker, klassificerar och lokaliserar avbrott.

Öresundskraft installerar just nu digital teknik för övervakning av luftledningsnätet i nordvästra Skåne. Smarta sensorer varnar och larmar vid fel på stolpar och ledningar. Det betyder kortare avbrott och säkrare elleveranser.

Arbetet börjar på Hallandsås, ett område som ofta blir utan ström när det stormar. Här förses ledningsstolpar nu med fästpunkter för sensorer som ska övervaka linjerna och larma om något går fel. Det kan handla om allt från stolpar som börjar luta till nedrivna ledningar. Sensorerna känner av elfälten runt linorna och kan därför användas för att omedelbart lokalisera avbrott eller kortslutningar. Sensorerna levereras av Luleå-företaget Exeri.

I samband med arbetet byts skadade trästolpar mot moderna stolpar i kompositmaterial. De nya stolparna innehåller ingen kreosot och har en beräknad livslängd på 90 år.