Ingen rusning efter statligt hyresstöd

Emma-Sofia Olsson/SvD/TT: Restauranger hör till de utsatta branscher i coronakrisen som kan få rabatterad hyra med statligt stöd till hyresvärden.

Vi hade väntat oss något fler ansökningar så här i början. Vi har tagit höjd för att mellan 20 000 och 30 000 hyresvärdar kan ansöka om stöd totalt, säger Mattias Johansson, nationell samordnare för hyresstödet på Länsstyrelsen i Västra Götaland till TT.

Vissa branscher

Han understryker att det är alltför tidigt att dra några slutsatser om efterfrågan på statligt hyresstöd.

Regeringen har avsatt 5 miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror i vissa branscher som är särskilt ekonomiskt utsatta i coronakrisen. Det gäller till exempel hotell- och restaurangbranschen och handeln.

Från den 1 juli klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott.

Många har suttit redo med sina ansökningar för att kunna skicka in dem så tidigt som möjligt, säger Mattias Johansson.

Ännu vet ingen hur mycket pengar som de omkring 7 300 hyresvärdar, som har sökt stöd efter att ha gett sina hyresgäster rabatt, har ansökt om hittills.

Stödet kan sökas för perioden från och med den 1 april till och med den 30 juni 2020. Ansökan ska vara inne senast den 31 augusti.

Risk för fusk

Som när det gäller många olika stödformer finns det också risk för fusk. Hyresvärdar kan tänkas ansöka om stöd utan att ge sina hyresgäster rabatt på hyran.

Vi är medvetna om risken för fusk och gör en rigorös kontroll av ansökningarna, säger Mattias Johansson.

Det är sju olika län som handlägger stödet och de har 1-20 personer per län som arbetar med att handlägga det nya stödet.

Det kan ta ett par veckor innan en ansökan kan beviljas men det kan finnas en del ansökningar som måste kompletteras och då tar det längre tid, säger Mattias Johansson.