Dramatisk ökning av ärenden till ARN

Henrik Montgomery/TT: Antalet reseärenden till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har ökat under första halvåret. Arkivbild.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har de senaste åren sett en tydlig trend. Inledningen på 2020 är dock exceptionell, visar nya siffror som TT tagit del av.

Totalt handlar det om drygt 14 000 ärenden, en ökning med 41 procent jämfört med samma period 2019.

Den markanta skillnaden kan dock kopplas till resebranschen vars ärenden nästan fördubblats.

Det är en väldigt kraftig ökning gällande resor som effekt av åtgärderna som vidtagits i samband med coronavirusets utbredning och det har legat stadigt under april, maj och juni. Det handlar om bland annat paketresor samt flygresor, säger Marcus Isgren, ordförande och chef på ARN.

Får vänta

Myndigheten kom för ett par veckor sedan med vägledande beslut att flygbolag som ställt in resor på grund av coronapandemin ska erbjuda passagerare kontant ersättning och inte så kallade vouchers som kan användas vid framtida resor. Enligt Marcus Isgren har man under våren fått in främst två typer av ärenden:

Dels kan det vara så att flygbolag inte ens har svarat konsumentens krav och då tar vi upp det som en tvist. Dels kan det vara fall där konsumenten gått direkt till oss inte och kontaktat berört företag, då tar vi inte upp anmälan utan man måste kontakta bolaget först.

Ingen tvist

Flera resenärer har också fått vänta eller väntar fortfarande på ersättning för flygresor och hotellvistelser som företaget har medgett att betala.

Exempelvis SAS har fått reglera biljettåterbetalningar för 700 000 kunder och uppger för TT att i nuläget har resenärer som skulle rest med SAS i mars fått återbetalningar under juni.

I sådana situationer med förseningar kan dock ARN inte göra speciellt mycket:

Dessa tar vi inte upp till prövning då vi inte är någon kronofogdemyndighet som kan göra utmätningar. Där finns ingen tvist då företaget och konsumenten är överens.

TT: Men kan du förstå att många resenärer känner en hopplöshet?

Jag kan förstå att många konsumenter känner en hopplöshet men också att många företag känner en hopplöshet. De flesta företag vill göra rätt för sig men här är man i en situation där man inte kan det då man hamnat i ekonomiska bekymmer, sedan är det jätteolyckligt att många konsumenter blir drabbade.

Förutom resor är det framförallt inställda evenemang som konserter och motionslopp som bidrar till den kraftig ökande siffran. För ARN har den ökade arbetsbelastningen gjort att man fått vidta nya åtgärder.

Vi har inte fått något budgettillskott utan har en ganska begränsad ekonomi. Nu har vi begärt extrapengar och fått låna utifrån nästa års budget, säger Marcus Isgren.