EU:s vätevänner hoppas på ren energi

Virginia Mayo/AP/TT: EU:s klimatansvarige förste viceordförande Frans Timmermans och energikommissionären Kadri Simson presenterar sina planer för grön vätgas.

Onsdagens två nya EU-strategier – om bättre integrerade energisystem och användandet av grön vätgas – presenteras i stolta ordalag av EU:s energikommissionär Kadri Simson och klimatansvarige förste viceordföranden Frans Timmermans.

De är ambitiösa, de är nödvändiga för att göra den gröna återhämtningen till verklighet och placerar oss på allvar på vägen mot klimatneutralitet, säger Timmermans om strategierna på en presskonferens i Bryssel.

Han har stora förhoppningar på vätgasen och ser framför sig hur den ska kunna utvinnas ur förnybara energikällor som vind och solkraft och på så vis bara ge ifrån sig vatten, i stället för klimatförändrande växthusgaser.

En miljon jobb?

Kommissionen vill stödja produktion av upp till en miljon ton förnybar vätgas redan fram till år 2024. Det ska sedan bli tio gånger så mycket till år 2030, varpå tekniken ska ha "mognat" tillräckligt för en storskalig utbyggnad fram till år 2050.

Bland annat ska det göras genom skapandet av en europeisk "vätgasallians" där företag, stater och organisationer kan samarbeta.

På kuppen hoppas man göra EU världsledande på området och kunna sysselsätta en miljon människor.

Livlina till industrin

Kritiska röster pekar dock på att tekniken än så länge är relativt outvecklad och att EU-kommissionen tills vidare inte säger nej till utvinningen av vätgas ur fossila bränslen.

Miljörörelsen anar ugglor i gasmossen.

"Kommissionen hävdar att förnybar vätgas är framtiden, men genom att lämna dörren öppen för fossil vätgas och ge industrin inflytande i en ny allians så ger man en ny livlina till den misslyckade fossilindustrin", säger Tara Connolly från Friends of the Earth Europe i ett uttalande.