Jobb finns – men sökande har fel kompetens

Eva Lindblad/handout: Pandemin har haft mycket stora konsekvenser för arbetsmarknaden, och det är många som söker hjälp för att komma tillbaka till ett arbete, konstaterar Caroline Söder. Arkivbild.

Det första halvåret har passerat och lämnar efter sig en arbetslöshet på 9,1 procent. Och bland dem som blivit uppsagda under pandemin finns det många som söker stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Totalt under första halvåret i år har 22 375 personer beviljats stöd hos omställningsorganisationen Trygghetsfonden TSL, vilket kan jämföras med att fonden hjälper omkring 15 000 personer totalt under ett vanligt år. Detta enligt en ny rapport från TSL som TT tagit del av.

Majoriteten under 40 år

Pandemin har haft mycket stora konsekvenser för arbetsmarknaden, och det är många som söker hjälp för att komma tillbaka till ett arbete, konstaterar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL.

Majoriteten av dem som är berättigade till stöd är under 40 år. Högst andel som fick stödet under det första halvåret kom från hotell- och restaurangbranschen vilket påverkat att andelen yngre som blivit uppsagda ökat, enligt rapporten.

Nästan 30 procent av de uppsagda berättigade till stöd under första halvåret var mellan 20 till 29 år – en ökning med nästan 340 procent jämfört med motsvarande period året innan.

"Svårt att matcha"

Trots den svåra krisen på arbetsmarknaden och antalet arbetslösa har eskalerat, så får “väldigt många” personer fortfarande jobb via TSL, enligt Caroline Söder.

Det finns arbeten där vi ser att efterfrågan har ökat. Ett exempel är livsmedelssektorn, som har gått bra i krisen, där det bland annat finns en ökad efterfrågan på personal.

Men det löser inte de större problemen på arbetsmarknaden, enligt Söder. Ett av de stora bekymren är bristande matchning mellan företagens efterfrågan och arbetsmarknadens kompetens.

Vi behöver – på ett ännu tydligare sätt än tidigare – utforska de möjligheter som finns på arbetsmarknaden så att vi kan få en stark kompetensförsörjning rent generellt. Arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknadsutbildning behöver ha ett tydligare fokus på de behov som finns på marknaden.

Svår balansgång

Samtidigt är det självklart att människor ska välja sin utbildning utefter vad man vill jobba med, enligt Söder.

Man ska absolut inte hindra människor från att välja vad de vill och sin chans att få sin drömkarriär. Men det är en svår balansgång, inom vissa områden kan det vara svårt att få jobb. Det är viktigt att vi är väldigt tydliga med vad det är som arbetsmarknaden efterfrågar, var jobben finns.

För att kunna hantera den höga arbetslösheten som råder i dagsläget, och den som komma skall, behövs tydliga scenarion för hur marknaden kan komma att utvecklas och vilka behov som efterfrågas.

Den här krisen har accelererat flera branscher i sin strukturomvandling. Vill man, som antingen arbetstagare och arbetsgivare, vara kvar i en viss bransch bör man tänka på hur man själv behöver utvecklas för att fortfarande ha rätt kompetens och relevans när vi inom sin tid börjar återgå till ett mer stabilt läge.