Börsen på plus – men hur länge?

Richard Drew/AP/TT: Världens börser har återhämtat sig. Arkivbild.

Dagens utveckling på Stockholmsbörsen, plus 1,8 procent vid stängningen, gör att OMXS-index nu återigen är på plus för 2020. Detta efter en extrem vändning under våren i spåren av coronapandemin där stimulansåtgärder från såväl regeringar som centralbanker gett nytt bränsle åt aktiemarknaden.

Den 23 mars var Stockholmsbörsen nere på årets absolut lägsta nivå, har det visat sig i efterhand, men därefter har börsens återhämtning gått i en imponerande takt. På fyra månader har OMXS-index klättrat 40 procent. Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, påpekar att realekonomi och börsens syn för närvarande inte precis är synkroniserade.

Gapet mellan realekonomisk realism och börsens framtidsutveckling bara fortsätter att växa. Antingen gör vi en felbedömning gällande realekonomin eller så är börsen för optimistisk. Det man dock ska komma ihåg är att börsen är framåtblickande, det är inte hur situationen är nu eller om en månad utan 2021 eller 2022, säger han.

Motsägelsefullt

För många kan det te sig extremt motsägelsefullt att samtidigt som smittotalen når extremt höga nivåer i USA och vissa delar av världen, bland annat i Indien, gör nya nedstängningar, så fortsätter aktiemarknaden att tuffa på. En del menar nu att det blivit en acceptans hos marknaden för covid-19-situationen. Robert Bergqvist lyfter två andra viktiga faktorer:

För det första: ränteläget. För varje dag som går ser vi från centralbankshåll att det inte finns några räntehöjningar ens i horisonten. Nummer två: den sedelpresspolitik som man ägnat sig åt. Aktiemarknaden börjar nu ta till sig att det kommer att bli ett permanent skapande av pengar och därmed en gigantisk kapitalöverföring.

Kortsiktigt väntar nu intensiva rapportdagar med bland annat Ericsson, Telia, Swedbank och Volvo. För exempelvis Volvo, som i sin senaste delårsrapport rapporterade en negativ orderingång, spås förlusten bli 149 miljoner kronor enligt analytikernas genomsnitt.

Uträtade frågetecken

I ett mer långsiktigt perspektiv finns andra frågetecken för kursutvecklingen inte bara på Stockholmsbörsen utan även globalt sett.

Återhämtningen är nu inne på sin fjärde månad, men vi kan inte svara ännu hur styrkan och uthålligheten är i återhämtningen. Det kan bli frågetecknet under hösten och en viktig pusselbit är ett vaccin, säger Bergqvist.

TT: Hur bedömer du sannolikheten att börsen är kvar eller på högre nivå i höst?

Det kan bli en jobbig höst när man kommer till insikten att arbetslösheten kommer att lägga sig på en högre nivå, samtidigt som det sker en transformation av olika sektorer och vissa branscher inte kommer att återhämta sig gällande sysselsättningen.

Hos många företag kommer investeringarna att gå långsammare, vilket kommer att hålla tillbaka tillväxten och ge mera svårnavigerade farvatten för börsen.