Blygsamma ökningar av bidrag

Swedbank: – Man kan tänka sig att coronapandemin har spelat in och påverkat inflationen, säger Madelén Falkenhäll.

Prisbasbeloppet höjs med 300 kronor till 47 600 kronor nästa år – en relativt försiktig ökning, enligt Madelén Falkenhäll. Det leder i sin tur till att det inte blir några större effekter på bidrag och skatter.

Hur mycket beloppet ökar följer inflationen, som det senaste året varit låg, säger Madelén Falkenhäll.

Höjningen av beloppet har flera effekter. Bland annat höjs garantipensionen med omkring 50 kronor per månad, studiemedlen höjs med knappt 70 kronor per fyraveckorsperiod jämfört med höstterminen 2020, samt att den sjukpenninggrundande inkomsten höjs något. Den högsta sjukpenningnivån höjs med 6 kronor per dag, vilket innebär högst 810 kronor per dag.

Även grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension.

Grundavdrag och jobbskatteavdrag dras av från inkomsten och undantas därmed beskattning. Om de avdragen höjs får det till följd att man betalar mindre i inkomstskatt. Höjningen av prisbasbeloppet får dock ingen större effekt på grundavdrag eller jobbskatteavdrag 2021, säger Madelén Falkenhäll.

Den höjda brytpunkten innebär en skattesänkning för de som tjänar däröver eftersom en mindre andel av inkomsten då beskattas med statlig inkomstskatt, fortsätter hon.