Tysk industri växlar upp

Martin Meissner/AP/TT: Bättre stämningsläge i tysk industri. Arkivbild.

Industriproduktionen i Tyskland ökade med 8,9 procent i juni jämfört med månaden före, enligt federal tysk statistik. Ökningen var oväntat stor. Analytiker hade i snitt räknat med en ökning på 8,1 procent.

Vändningen uppåt kommer efter ett andra kvartal där tio års tysk tillväxt raderades ut, med ett rekordstort och oväntat kraftigt BNP-ras på 10,1 procent, enligt preliminära beräkningar.

Planerna pekar uppåt

Men stämningsläget i tysk industri pekar nu tydligt uppåt. Ökad produktion under kommande tre månader planers inom tysk industri, enligt en färsk indikator från det ekonomiska institutet Ifo, som stiger till 14,7. Det kan jämföras med 4,4 i senast föregående mätning.

För bilindustrin är det en måttlig ökning av produktionen som planeras, medan det inom kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin vänder mer markant uppåt, enligt Ifos delindex. Samtidigt pekar produktionsplanerna fortfarande nedåt för bland annat tillverkare av möbler, gummi, och plastartiklar. Det gäller även mekaniska verkstäder.

Ökad export

Tysklands statistikbyrå redovisar samtidigt ett oväntat stort handelsöverskott i juni, med draghjälp från en ökning för tysk export som låg över förväntan.

Exporten i juni ökade enligt säsongsjusterade tal med 14,9 procent, vilket kan jämföras med en snittprognos på 13,3 procent. För importen blev det en ökning på 7 procent, mot väntade 10,9 procent.

Sammantaget gav det ett överskott i Tysklands handel med utlandet på 14,5 miljarder euro, mot väntade 10,1 miljarder.