Tyskt hopp om framtiden ökar i styrka

Michael Probst AP/TT: Stämningsläget bland tyska investerare stiger. Arkivbild

Hopp om en snabb ekonomisk återhämtning har fortsatt att växa, säger Zew-chefen Achim Wambach.

Ökningen var inte bara kraftig, utan även oväntad. Ekonomer hade räknat med ett index på cirka 58 i augusti, enligt en enkät från Reuters.

Ett delindex för synen på nuläget i ekonomin sjönk marginellt till minus 81,3, ned från minus 80,9 i juli. Analytiker hade för detta delindex räknat med ett lyft upp till minus 68,8.

Tysklands bruttonationalprodukt (BNP) rasade med drygt 10 procent under andra kvartalet, präglat av produktionsstopp, nedstängning och restriktioner. Produktionsnivån är därmed på den lägsta nivån på nästan tio år och det väntas ta flera år att nå tillbaka till läget före covid-19-pandemin.

Den tyska regeringen räknar med att Tysklands BNP för helåret krymper med 6,3 procent följt av en återhämtning på 5,2 procent 2021. För att stimulera ekonomin i krisen och hjälpa de värst drabbade har regeringen sjösatt stödprogram för mer än 130 miljarder euro (motsvarande cirka 1 334 miljarder kronor).

Zew-index kommer sedan tyska inköpschefsindex och orderingången till den tyska industrin överraskat positivt.