Kortanvändningen närmar sig fjolårets nivåer

Nesvold, Jon Olav: Korttransaktionerna ökar, men köp av kläder och skor är fortfarande rejält nedtryckt. Arkivbild.

Korttransaktionerna i Sverige ökade under första veckan i augusti, vilket indikerar att konsumtionen nu till stor del har återhämtat sig från coronakrisen och är nära fjolårets nivåer, enligt storbanken Swedbank.

I transaktionsflödena syns en fortsatt förbättring för både restauranger och hotell, medan konsumtionen av livsmedel är mycket högre än jämfört med i fjol.

Enligt Swedbanks trendberäkning ligger konsumtionen med kort nu stabilt cirka 5 procent lägre jämfört med motsvarande period i fjol.

För kläder och skor släpar det efter. Där ligger konsumtionen cirka 25 procent lägre än i fjol.