USA: Produktionen ökar mindre än väntat

Carlos Osorio: Månadssiffror från USA:s industri. Arkivbild

Industriproduktionen i USA ökade med 0,4 procent i augusti, enligt statistik från USA:s centralbank Federal Reserve.

Ökningen var oväntat liten. Analytiker hade i snitt räknat med att USA:s industriproduktion skulle öka med 1,0 procent i augusti, enligt en Reutersenkät.

I juli ökade industriproduktionen med 3,5 procent enligt reviderade tal. I en tidigare beräkning låg ökningen i juli på 3,0 procent.

Kapacitetsutnyttjandet ökade till 71,4 procent, vilket låg i linje med förväntningarna. I juli låg kapacitetsutnyttjandet på 71,1 procent enligt reviderade tal.