IMF justerar upp tillväxtprognos

Jose Luis Magana/AP/TT: IMF, med chefen Kristalina Georgieva, räknar med att världsekonomin krymper med 4,4 procent i år. Arkivbild.

Eurozonen tillhör de värst drabbade med ett BNP-ras på beräknade 8,3 procent i år. Det är ett betydligt hårdare bakslag än för både USA och Japan, vars ekonomier antas krympa med 4,3 respektive 5,3 procent i år. Och Kina klarar sig trots en kraftig inbromsning samtidigt över plusstrecket, med en tillväxt på 1,9 procent.

Det globala bakslaget under andra kvartalet, då covid-19-pandemin och påföljande nedstängningar slog till, blev inte lika brutal som befarat. Enligt IMF:s ekonomer handlar det om effekterna av att många stora ekonomier, särskilt i västvärlden, öppnades upp redan i maj och juni efter nedstängningar på grund av pandemin. Samtidigt pekar indikatorer mot en starkare återhämtning än väntat under tredje kvartalet.

Stor osäkerhet

Osäkerheten är ovanligt stor i prognosen, varnar IMF. Återhämtningen bygger på hälsofaktorer som till naturen är svåra att förutse, bland annat vad gäller den framtida smittspridningens omfattning och hur den hanteras.

Andra osäkerhetsfaktorer som IMF pekar på är hur effekterna av sämre efterfrågan och försvagad turism slår. Det är även oklart hur finansmarknaderna kommer att utvecklas och hur flödena av globalt kapital går i krisen.

"Risken för sämre tillväxt än beräknat är fortsatt betydande", skriver IMF:s ekonomer i prognosen.

Återhämtningen 2021 beräknas i den nya IMF-prognosen till 5,2 procent, vilket i sin tur är 0,2 procentenheter mindre än vad fondens ekonomer såg framför sig i juni. Prognossänkningen för nästa år hänger ihop med att nedgången 2020 inte blir så stor som befarat.

90 miljoner i extrem fattigdom

Efter återhämtningen 2021 beräknas den globala ekonomin vara 0,6 procent mindre än under 2019.

Under 2022 ser IMF en något mer dämpad tillväxt framför sig än för 2021.

IMF varnar i prognosen för att bakslaget till följd av covid-19-pandemin slår brett mot levnadsstandarden i alla typer av länder. Pandemin kommer att vända framstegen som har gjorts sedan 1990-talet vad gäller minskning av global fattigdom och kommer att öka klyftorna, enligt IMF. Nästan 90 miljoner människor riskerar att hamna i vad som klassas som extrem fattigdom, med mindre än 1:90 dollar per dag att röra sig med.

Stängda skolor i samband med pandemin utgör samtidigt en tung utmaning som kan ge bakslag på sikt, enligt IMF.