Expert: Politiker har försvårat förhandlingar

Fredrik Sandberg/TT: LO-ordföranden Susanna Gideonsson säger nej till förslaget om las-avtal.

Under pressträffen där LO:s styrelse meddelade sitt besked meddelade ordförande Susanna Gideonsson att den politiska inblandningen "inte varit av godo".

Att det ligger ett konkret förslag på bordet, som blir lag om inte parterna kommer överens, påverkar såklart förhandlingsutrymmet. Och utredningen innebär en klar förändring till arbetstagarnas fördel och har försämrat arbetstagarnas position i förhandlingarna, säger Mats Glavå.

Dagens beslut är inte slutgiltigt, utan är en rekommendation till LO:s representantskap som fattar sitt beslut nästa vecka. Men att det blir ett ja där verkar mycket osannolikt.

Det verkar inte rimligt, säger Mats Glavå.

Avtalsrörelsen avgör

Att förhandlingarna återupptas, vilket inträffade när de brakade samman tidigare, tror han heller inte på.

Där var Gideonsson tydlig, nu är det slutförhandlat för den här gången. Och då pratar hon inte om en månad, utan om en tid framöver, säger Mats Glavå.

Den stora frågan nu vad som händer i avtalsrörelsen, som just nu pågår mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund – bland dem LO-medlemmarna.

Arbetsrättsfrågan kan komma upp i avtalsrörelsen. Det skulle till exempel kunna bli så att när den är oklar kanske inte arbetstagarsidan är intresserad av att sluta långa avtal, säger Mats Glavå.

Strejkvapnet väntar

Facken kan också ställa krav på regleringen av lasfrågor i avtalsrörelsen. Men att få ihop ett helt paket blir i så fall svårt.

En del av de saker man diskuterade, som omställningsstöd och a-kassa, skulle kräva statlig inblandning. Hade man kommit fram till en tydlig överenskommelse hade lagstiftaren tagit ställning till det. Drivs det i separata förbunds-förhandlingar blir det svårare, säger Glavå.

En annan möjlighet är att facket tar till stridsåtgärder.

Blir det lagstiftning i linje med utredningen finns det inget som hindrar facket att använda strejkvapnet i avtalsförhandlingarna. Frågan är långt ifrån över, säger Mats Glavå.