Preem satsar på rapsolja i Lysekil

Björn Larsson Rosvall/TT: Preems raffinaderi i Lysekil. Arkivbild.

Vi gör redan det i dag i vårt raffinaderi i Göteborg. Men nu vill vi inleda processen mot att kunna göra det i Lysekil, säger Magnus Heimburg.

Tanken är att bygga om en redan befintlig anläggning som ska kunna hantera upp till 40 procent förnybara råvaror till en början – på sikt högre nivåer.

Vid raffinaderiet i Lysekil som i dag producerar diesel vill vi kunna mata anläggningen med förnybar råvara i stället för fossil olja och att det då kommer ut en förnybar diesel.

Raps och tall

Vid anläggningen i Göteborg använder man i dag framför allt tallolja och rapsolja vid förnybar produktion – det är också tanken i Lysekil.

Många stora beslut har den senaste tiden tagits inom Preem. Från att vilja bygga ut oljeraffinaderiet till att slopa den planen helt och sedan vidare mot en omställning till förnybart.

Så här säger Heimburg om beslutet att slopa den ursprungliga idén:

Det visade sig i slutändan när vi kommit en bra bit in i det projektet att lönsamheten inte längre fanns. Det hade också blivit väldigt mycket dyrare än när vi startade. Vi valde då att sätta stopp för det och prioritera de projekt som gör att vi kan tillverka förnybar diesel och bensin i stället. Det är det som vi vill sätta en högre takt på, den omställningen, säger han.

Inga nedskärningar

Preem är en stor arbetsgivare i Lysekil och dess kranskommuner. Investeringen är ett sätt för Preem att kunna vara konkurrenskraftiga på lång sikt.

Magnus Heimburg ser inte att några befintliga jobb är i fara.

Vi räknar med att kunna använda samma personal som kör den här anläggningen i dag, säger han.

Anläggningen planeras vara i drift senast 2024.