Hissar undantag – dissar kompetensutveckling

Niklas Svahn/TT: STOCKHOLM 20201016 Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv. Arkivbild.

"En del av förslagen i utredningen är bra, en del mindre bra. Sammantaget väger de positiva delarna över", skriver Svenskt Näringslivs (SN) vice vd Mattias Dahl i ett pressmeddelande om organisationens remissvar.

Måndag är sista dagen för att lämna in synpunkter på regeringens omdiskuterade utredning om arbetsrätten.

Ett mönster utkristalliserar sig utifrån de svar som hittills kommit in: Facken avstyrker oftast förslagen om ändringar i lagen om anställningsskydd medan arbetsgivarnas företrädare välkomnar förslagen i den delen. Men de sistnämnda kritiserar förslagen som ska ge de anställda rätt till kompetensutveckling. De anses vara krångliga och svåra att hantera.

Kan bli lag

SN framhåller att man allra helst vill att den överenskommelse som träffats med tjänstemännens PTK ska bli det som regering och riksdag ska bygga lagstiftning på. Vid sidan av måste regeringen fortsätta arbetet med att förbereda lagstiftning utifrån utredningens förslag om överenskommelsen inte får klartecken av politiken.

Enligt januariavtalet, regeringens avtal med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna, ska utredningens förslag bli lag om inte parterna kommer överens om ändrade arbetsrättsregler.

Partierna ska välja

SN skriver att flera fackförbund, sedan beskedet om att SN och PTK enades och LO sade nej, har sagt att de överväger om de ska ansluta sig till överenskommelsen.

"Riksdagens partier har nu att välja vilket förslag som ska bli verklighet. Vi ser gärna att innehållet i överenskommelsen läggs till grund för lagstiftning", säger Mattias Dahl.

Företagarna och Småföretagarnas riksförbund har liknande synpunkter som SN vad gäller utredningens förslag.

Den största arbetsgivarrösten på den offentliga sidan, Sveriges kommuner och regioner (SKR), säger ja till de flesta av förslagen vad gäller ändringar i turordningen. SKR:s styrelse är dock inte enig, företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till utredningen.