FI ser risker i andra smittvågen

Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT: Finansinspektionen, med generaldirektör Erik Thedéen, oroas av den andra smittvågens konsekvenser för finansiell stabilitet. Arkivbild.

FI konstaterar att stödåtgärder hittills har dämpat de ekonomiska konsekvenserna och minskat marknadsoron, men att smittspridningen har tagit fart igen under hösten.

"Flera länder har infört nya restriktioner, vilket kommer att dämpa återhämtningen", skriver FI.

Enligt FI:s generaldirektör Erik Thedéen kan detta förstärka sårbarheter i form av svaga ekonomier, statsfinanser och banksystem i Europa och därmed påverka den finansiella stabiliteten negativt.

"Sveriges situation är ur denna synvinkel mer gynnsam, men samtidigt är den svenska ekonomin och det finansiella systemet nära sammankopplat med övriga Europa", skriver han i en kommentar.

FI pekar på att hushållens stora skulder utgör en risk för svensk ekonomi och ser hur skulderna fortsätter att växa snabbare än inkomsterna.

"Utlåningen till den kommersiella fastighetssektorn var stor redan före krisen, och sektorn är sårbar för en långvarig ekonomisk nedgång. Det kan i sin tur påverka bankerna", skriver FI.