FI ser risker i andra smittvågen

Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT: Finansinspektionen, med generaldirektör Erik Thedéen, oroas av den andra smittvågens konsekvenser för finansiell stabilitet. Arkivbild.

FI konstaterar att stödåtgärder hittills har dämpat de ekonomiska konsekvenserna och minskat marknadsoron, men att smittspridningen har tagit fart igen under hösten.

"Flera länder har infört nya restriktioner, vilket kommer att dämpa återhämtningen", skriver FI.

Kan påverka negativt

Enligt FI:s generaldirektör Erik Thedéen kan detta förstärka sårbarheter i form av svaga ekonomier, statsfinanser och banksystem i Europa och därmed påverka den finansiella stabiliteten negativt.

"Sveriges situation är ur denna synvinkel mer gynnsam, men samtidigt är den svenska ekonomin och det finansiella systemet nära sammankopplat med övriga Europa", skriver han i en kommentar.

FI pekar på att hushållens stora skulder utgör en risk för svensk ekonomi och ser hur skulderna fortsätter att växa snabbare än inkomsterna.

"Utlåningen till den kommersiella fastighetssektorn var stor redan före krisen, och sektorn är sårbar för en långvarig ekonomisk nedgång. Det kan i sin tur påverka bankerna", skriver FI.

Betydande motståndskraft

FI presenterar även resultat från höstens stresstester av storbankerna, där myndigheterna undersökt vilka effekter en fördjupning av krisen skulle få på de svenska storbankernas finansiella ställning. Testerna visar att storbankerna har betydande motståndskraft mot de kreditförluster som kan uppstå och dessutom utrymme att upprätthålla kreditförsörjningen, enligt myndigheten.

De skulle som lägst få en marginal på 1 procent till nuvarande kapitalkrav, även om de fick dela ut för vinst enligt sina önskemål för åren 2019-2022, enligt FI.

"Men som med alla andra liknande analyser råder det stor osäkerhet om resultaten", skriver FI.