Byggvarslet – det här står på spel

Janerik Henriksson/TT: Strejkhotet rycker närmare.

Förhandlingarna under ledning av medlare har pågått ett antal dagar, sedan byggfacket i förra veckan lade sitt konfliktvarsel. Ett bud kan väntas senast torsdag, dagen innan den varslade strejken bryter ut.

Det är mycket som står på spel: 87 byggarbetsplatser och 1 400 Byggnadsmedlemmar är i ett första steg strejkvarslade i hela landet, från Kiruna i norr, via Slussenbygget i Stockholm, till ett antal byggen längst i söder, i Malmö. Fler utökade etapper av varslet tillkommer längre fram om ingen överenskommelse nås.

Indirekta effekter

Byggföretagen räknar med att de indirekta effekterna blir större än vad facket anger, eftersom byggarbetsplatser mer eller mindre riskerar att stanna när några av yrkesgrupperna där går ut i strejk.

Arbetsgivarparten Byggföretagen har räknat ut att totalt sett, inklusive hela fackets varsel, kommer drygt 8 200 anställda att påverkas, varav närmare hälften hos underleverantörer. Även nästan 1 600 tjänstemän dras in. De dagliga kostnaderna väntas landa någonstans i intervallet 100–200 miljoner kronor, baserat på byggstrejken 2016.

I fokus för konflikthotet står, vad facket kallar, ordning och reda på arbetsplatserna, eller rättare sagt bristen på detsamma, med bristfällig arbetsmiljö och där kriminella element tagit sig in, med osund konkurrens som följd.

Facket: Trams

Och i princip är parterna överens om att just skapa bättre ordning och reda, där en ingrediens är att få bort kriminaliteten. Men enligt Byggnads villkorar arbetsgivarna detta med andra frågor, exempelvis genom att vidga arbetstiderna under dygnet.

Att Byggnads egentligen skulle ha en annan förtäckt dagordning, att spräcka industrins lönemärke, som Byggföretagen hävdar, viftar Byggnads ordförande Johan Lindholm bort.

Trams, det är bara deras sätt att försöka flytta fokus, säger han.

Arbetsgivarna kallar å andra sidan Byggnads för ett av de mest strejkbenägna fackförbunden på svensk arbetsmarknad, något som har stöd i statistiken.