Deutsche Bahn och German Aerospace Center: Mun- och nässkydd fungerar effektivt

Biljettkontroll med mun-och nässkydd. Foto: Deutsche Bahn

Ett mun- och nässkydd är ett effektivt sätt att begränsa spridningen av droppar och aerosoler under tågresor. Detta visar en ny vetenskaplig studie av Deutsche Bahn och German Aerospace Center (DLR).

Droppar och aerosoler anses vara den huvudsakliga överföringsvägen för koronaviruset. De är några mikrometer stora och uppstår när man andas, pratar, sjunger, hostar och nyser. Medan större droppar snabbt sjunker till marken kan aerosoler flyta länge i luften och spridas i slutna utrymmen.

Ett mun- och nässkydd minskar detta markant. Denna insikt understryker behovet av att bära dem i tåget och hålla dem så långt borta som möjligt från medpassagerarna.

Partiklar som når luftkonditioneringssystemet är delvis separerade där i filtersystemet. Den höga andelen frisk luft som används av luftkonditioneringssystemet ökar aerosolernas koncentration avsevärt i trånga utrymmen som tåg. I ett ICE-tåg förnyas luften i genomsnitt var sjunde minut. Detta innebär att luftkonditioneringssystemet praktiskt taget inte spelar någon roll i spridningen av aerosoler i kupén.

Bland annat simulerade testerna andningen av en passagerare med och utan mun- och nässkydd. Fördelningen av droppar och aerosoler simulerades och mättes genom distribution av konstgjord saliv och spårgas. 

Mätningarna ägde rum i ”Demonstrator Vehicle for Innovations in Passenger Comfort and Air Conditioning” (DIRK), en mellanliggande vagn av ett tåg av typ ICE 2. DLR Institute for Aerodynamics and Flow Technology i Göttingen tog med sig olika högkvalitativa aerodynamiska mättekniker i undersökningarna. Testerna utfördes i klimatkammaren i DB Systemtechnik i Minden, "Minden-anläggningen för klimatprovning av järnvägsfordon"

Pressmeddelande DLR / Deutsche Bahn