Stora vinster med effektiv vaccination

Henrik Montgomery/TT: Riksbankschefen Stefan Ingves. Arkivbild.

Riksbanken har räknat på vilka samhällsekonomiska vinster det skulle innebära om en säker vaccination mot covid-19 kan genomföras så snabbt som möjligt.

För varje månad som pandemin förkortas beräknar Riksbanken att det kan innebära 25 miljarder kronor högre BNP och 20 miljarder kronor i förbättrade offentliga finanser samt att de som förlorat jobben eller är permitterade på grund av pandemin snabbare skulle komma i arbete igen.

"Siffrorna är en grov uppskattning men ger ändå en indikation om vilka ekonomiska värden som finns att vinna om vaccinationen kan genomföras effektivt", skriver Riksbanken i en ny ekonomisk kommentar.

Beroende på hur smittspridningen ser ut innan vaccinationen är genomförd kan vinsten för den svenska ekonomin bli mellan 15--40 miljarder kronor, enligt Riksbankens beräkningar.