Riksbanken satsar på ny valutareserv

Ali Lorestani/TT: Riksbanken, med Stefan Ingves, börjar i februari bygga upp en egenfinansierad valutareserv. Arkivbild

Den nya valutareserven ska ersätta den externt finansierade reserv som Riksbanken nu har via Riksgälden.

Befintliga riksgäldslån ska återbetalas av Riksbanken i den takt de förfaller.

"Förändringen har inte något penningpolitiskt syfte", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbankens reserver av guld och valutor är viktig för penningpolitiken och för att bidra till finansiell stabilitet, skriver Riksbanken i sitt beslutsunderlag. Den ska finnas tillgänglig för att göra det möjligt att tillföra likviditet i såväl kronor som utländsk valuta när det behövs för att se till att marknaden fungerar.

Valutareserven är även något som krävs för att uppfylla åtaganden gentemot bland annat Internationella valutafonden (IMF).

Vid årsskiftet uppgick värdet av Riksbankens guld- och valutareserv till 437 miljarder kronor.

Förutom riksgäldslån i utländsk valuta består Riksbankens valutareserv även av eget kaptial, utgivna sedlar och mynt och Riksbankens inlåning från banker.