Extra klirr till Sandviks aktieägare

Johanna Norin/TT: Verkstadskoncernen Sandvik presenterar delårssiffror för fjärde kvartalet 2020. Arkivbild.

Aktien lyfter runt en procent på Stockholmsbörsen.

Effekterna av pandemin har klingat av under hösten. Konsekvenserna på produktionen var små och efterfrågan hyfsat god även om utvecklingen spretar.

Återhämtningen har fortsatt under fjärde kvartalet, säger vd Stefan Widing på en telefonkonferens.

Det justerade rörelseresultatet landade på 4 505 miljoner kronor, ned från 5 066 miljoner ett år tidigare. Men det var bättre än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett justerat rörelseresultat på 4 310 miljoner kronor, enligt en Reutersenkät.

Vd nöjd

Den justerade lönsamheten, rörelseresultatet i förhållande till intäkterna var rekordhög, trots pandemin.

Jag är nöjd med resultatet på så vis, säger vd Stefan Widing.

Starkt bidragande till den goda lönsamheten var sänkta kostnader som bolaget drivit igenom under året.

I våras beslutade ledningen att hålla inne utdelning till aktieägarna när coronautbrottet exploderade. I stället blir det full pott nu. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning plus en extra utdelning, sammanlagt 6:50 kronor per aktie, eller 75 procent av den justerade vinsten. Men enligt Stefan Widing finns ingen direkt korrelation mellan den inställda utdelningen för 2019 och den extra för 2020.

Utsikter spretar

Omsättningen uppgick till 22 408 miljoner kronor jämfört med 26 583 miljoner kronor ett år tidigare. Orderingången uppgick till 8 434 miljoner kronor jämfört med 9 820 miljoner kronor.

För framtiden spretar utsikterna för bolaget. Kunderna på gruvsidan planerar för ökade investeringar vilket är gynnsamt för Sandvik. Inom olje- och gasindustrin är det fortsatt kämpigt. Där har investeringarna inte kommit igång ännu, enligt Stefan Widing.

Någon prognos framåt för koncernen som helhet eller hur året har startat vill han inte ge.