Statsstöd sponsrar extra klirr till aktieägarna

Johanna Norin/TT: Verkstadskoncernen Sandvik presenterar delårssiffror för fjärde kvartalet 2020. Arkivbild.

Effekterna av pandemin har klingat av under hösten. Konsekvenserna på produktionen var små och efterfrågan hyfsat god även om utvecklingen spretar.

Återhämtningen har fortsatt under fjärde kvartalet, säger vd Stefan Widing.

Det justerade rörelseresultatet landade på 4 505 miljoner kronor, ned från 5 066 miljoner ett år tidigare, vilket var bättre än bedömarnas förväntningar.

Vd nöjd

Den justerade lönsamheten, rörelseresultatet i förhållande till intäkterna var rekordhög, trots pandemin.

Jag är nöjd med resultatet på så vis, säger vd Stefan Widing.

Starkt bidragande till den goda lönsamheten var sänkta kostnader som bolaget drivit igenom under året. Under året har Sandvik också haft en hel del av personalen korttidspermitterad. För det har företaget fått 300 miljoner kronor av svenska staten under andra och tredje kvartalet.

Det hindrar inte styrelsen från att besluta om en extra stor aktieutdelning, sammantaget 6:50 kronor per aktie eller totalt över åtta miljarder kronor, i stort sett nästan hela vinsten för 2020. I våras ställde Sandvik in utdelningen när coronautbrottet exploderade. Men enligt Stefan Widing finns ingen direkt korrelation mellan den inställda utdelningen för 2019 och att det nu blir full pott för 2020 i stället.

Anpassat efter reglerna

Nej, det är inte så man ska se det, vi gör ingen koppling mellan åren på det sättet. Styrelsen gör en bedömning här och nu, hur ser vår finansiella situation ut, hur ser vår utdelningspolicy ut, vad har vi lovat aktieägarna och hur ser utsikterna ut framöver, säger Widing.

Policyn är att dela ut hälften av vinsten. Nu delas 75 procent av den justerade vinsten ut, eller nästan hela det faktiska resultatet.

Policyn är att dela ut hälften över tid, säger Widing.

Huruvida styrelsen diskuterat det faktum att aktieägarna ges extra klirr i kassan samtidigt som koncernen lyft statsstöd enligt reglerna för korttidspermittering, svarar Stefan Widing:

Det var positivt att Tillväxtverket tydliggjorde vad som gäller här. Som företag är det positivt med tydliga regler, så anpassar vi oss efter dem.

Utsikter spretar

För framtiden spretar utsikterna för bolaget. Kunderna på gruvsidan planerar för ökade investeringar vilket är gynnsamt för Sandvik. Inom olje- och gasindustrin är det fortsatt kämpigt. Där har investeringarna inte kommit igång ännu, enligt Stefan Widing. Och bilindustrin går för närvarande starkt, enligt Sandvikchefen, till och med bättre än vid samma tid i fjol och är en viktig kundgrupp för koncernen.

Det genomförda sparprogrammet väntas få full effekt under 2021, så om efterfrågan tar fart står koncernen väl rustad för ökade vinster. Men någon prognos framåt för koncernen som helhet eller hur året har startat vill Stefan Widing inte ge.

Rättad: En tidigare version innehöll en felaktig siffra för orderingången.