Indrivning av skattekontoskulder skjuts upp

Janerik Henriksson/TT: Skatteverket väntar med att lämna över skattekontoskulder till Kronofogden. Arkivbild.

Regeringen har föreslagit lagen som en del av åtgärderna för att begränsa pandemins skadeverkningar. De företag som tidigare fått anstånd med att betala in skatten föreslås få längre tid på sig. Det nya lagförslaget väntas träda i kraft den 5 februari.

Men redan innan omröstningen i riksdagen beslutar nu Skatteverket att skjuta upp överlämningar till Kronofogden för de skattekontoskulder som annars hade drivits in i februari.

"För företag som har fått ett betalningskrav från Skatteverket i början av januari, med sista betalningsdatum den 26 januari, kommer Skatteverket inte att lämna ärendet vidare till Kronofogden för indrivning", skriver verket i ett pressmeddelande.

I lagförslaget från regeringen står det att " Den bortre tidsgränsen för den ursprungliga anståndstiden avseende nu aktuella skatter och avgifter flyttas fram till den 12 februari 2022".

Lagen om utökade möjligheter att ansöka om tillfälliga anstånd för skatter och avgifter går till omröstning i riksdagen den 3 februari. Den väntas träda i kraft redan den 5 februari.