Fler svenska företagsaffärer trots pandemin

Claudio Bresciani / TT: Företagsaffärer i Sverige ökade både i volym och omfattning i fjol, trots motvind för transaktioner globalt i pandemins spår. Arkivbild.

Värdet på företagsförvärv och fusioner runt om i världen sjönk med 6 procent till sammanlagt 3 600 miljarder dollar i fjol. Räknat i antal affärer var nedgången 5 procent till 47 488 transaktioner, enligt advokatbyrån Baker McKenzie.

Men i Sverige var trenden den motsatta, även om priset för svenska tillgångar kryddades av en starkare svensk krona.

Över 500 miljarder

Antalet svenska transaktioner ökade med 15 procent och värdet på affärerna steg med hela 23 procent till över 500 miljarder kronor, enligt en sammanställning gjord av advokatbyrån, som TT har tagit del av.

Antalet gränsöverskridande affärer med svenska företag inblandade ökade också, upp med 13 procent, vilket gav en samlad värdeökning på 23 procent till omkring 350 miljarder kronor.

Det var främst investerare från USA som förvärvade svenska företag, konstaterar advokat Carl Svernlöv, partner på Baker McKenzie. Totalt handlar det om 42 amerikanska förvärv för sammanlagt 4,7 miljarder dollar.

Storbritannien var tvåa, trots brexit, säger han.

Brittiska förvärv i Sverige lyfte med hela 30 procent till 35 stycken till ett samlat värde på drygt en miljard dollar, enligt Baker McKenzie, som under året var med som juridisk rådgivare i två av de fem största företagsaffärerna i Sverige.

Låga räntor och riskkapitalbolag med mycket pengar drev på utvecklingen, som tog fart under andra halvåret, enligt Svernlöv. Och läget ser gynnsamt ut för i år också, tycker han.

Vi håller på att få vaccin mot coronaviruset, det finns gott om kapital och ekonomin är fortfarande stark, säger han.

Koppling till digitalisering

Bilden av ett lyft för förvärv och fusioner under andra halvåret i fjol bekräftas av konsultbyrån PWC. Förutom låga räntor och mycket kapital ser de en direkt koppling till digitalisering och omställning i pandemins spår.

”Konsekvensen har blivit en kapplöpning när det gäller transaktioner kopplade till teknikbolag”, skriver Johan Rosenberg, ansvarig för affärsområdet M&A på konsultjätten PWC Sverige, i en kommentar.

Han pekar på ett lyft förvärven inom tekniksektorn på 34 procent under andra halvåret i fjol, medan det inom telekom ökade med 14 procent.

Intresset för så kallade SPAC-bolag, skalbolag som noterar sig på börsen för att därefter hitta förvärv inom en viss tidsperiod, ökade också.

SPAC-bolagen drog in runt 70 miljarder dollar i kapital under 2020 och stod för mer än hälften av alla amerikanska börsintroduktioner under året, enligt PWC.

”Vi tror att SPAC-aktiviteter fortsätter växa under 2021, särskilt kopplade till infrastruktur för elfordon, lagring av energi och sjukvårdsteknik”, skriver Johan Rosenberg.

Biden-effekt

Carl Svernlöv på Baker McKenzie ser i år en möjlighet att stora stimulanser från den nya presidenten i USA, Joe Biden, kan få effekter på marknaden för företagstransaktioner.

Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin, tillsammans med en förväntat mer Europavänlig politik från Biden-administrationen i USA, kan bidra till ännu fler gränsöverskridande affärer till och från USA, säger han.