Höjda styrelsearvoden i Ericsson

Christine Olsson/TT: Ericssons styrelseordförande Ronnie Leten. Arkivbild.

Ericssons styrelseledamöter ska få sina arvoden höjda med sammanlagt 3,9 procent, enligt valberedningens förslag till telekomjättens årsstämma den 30 mars.

Ordförande Ronnie Letens nya arvode blir, enligt förslaget, 4 225 000 kronor. I dag ligger hans arvode på 4 075 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås få ett generellt påslag på 40 000 kronor till 1 060 000 kronor. Därutöver utgår arvoden för deltagande i olika styrelsekommittéer, som också föreslås höjas.

"Valberedningen har jämfört styrelsearvodena i Ericsson med styrelsearvoden i andra internationella högteknologiska företag och har dragit slutsatsen att en ökning av samtliga arvoden enligt ovan är rimlig och välmotiverad, för att säkerställa att arvodena förblir relevanta i förhållande till andra företag på marknaden", heter det i kallelsen till stämman.