Kunder varnas: Fler företag på svarta listan

JAN COLLSIÖÖ/TT: På svarta listan är företagen inom motorområdet flest. Oftast handlar det om köp av begagnade bilar och reparationer som har gått fel. Arkivbild.

Förra året varnade Råd & Rön konsumenter för 166 företag som inte följer ARN:s rekommendationer – i år är siffran 200, skriver tidningen. Sammanlagt rör det sig om 294 olika kundärenden där de drabbade konsumenterna har gått miste om totalt 6,8 miljoner kronor.

Den överväldigande majoriteten följer ju reklamationsnämndens beslut. De företag som inte gör det är i andel ungefär lika många. Men att listan växer, och växer i större utsträckning än tidigare, bygger i grund och botten på att betydligt fler ärenden kommer in till reklamationsnämnden i första läget, säger Daniel Kjellberg.

Vägrat följa

Företaget med flest nya kundärenden på listan är juristbyrån Rive. I flera av de totalt 25 ärendena har juristbyrån inte varit tillräckligt tydlig mot kunder med att deras medarbetare flugit privatplan — som kunder sedan har fakturerats för. ARN har gett kunderna rätt, men företaget har vägrat att följa rekommendationerna.

Det är uppseendeväckande att en juristbyrå så tydligt väljer att ställa sig utanför det som betraktas som god affärssed hos de allra flesta företag i det här landet — nämligen att man kommunicerar med allmänna reklamationsnämnden och följer deras rekommendationer. Jag tycker att en juristbyrå borde veta bättre, säger Daniel Kjellberg.

Motorområdet värst

Lågprisflygbolagen Ryanair och Vueling följer som nummer två och tre på listan, med 18 respektive 14 ärenden. Enligt Råd & Rön är det ovanligt att globala företagsjättar hamnar på listan, men i år finns Apple med — teknikföretaget har i två ärenden viftat bort ARN:s anmärkningar.

Motorområdet har flest företag på listan, 72 stycken. De flesta av motorområdets totalt 86 ärenden gäller köp av begagnade bilar och reparationer som har gått fel.